Startsida

  Om gården

  Uthyrning

  Försäljning

  Fåren

  Korna

  Övriga djur

  Växtodling

  Kontakta oss

 

Om gården 

Gården är byggd troligtvis under 1700-talets mitt och har sedan dess har varit i släktens ägo. Till gården hör i dag ca 10 ha åker och 70 ha skog. Ägorna är utspridda på ett 50-tal olika åkrar och skogskiften, men för tillfället är det en omarrondering under genomförande. Detta innebär att skogen kommer att finnas på tre större skiften medan åkrarna kommer även i fortsättningen att vara många och små.

 På gården finns kor, får och höns. På åkrarna odlas mest foder till djuren förutom lite potatis- och grönsaksodling.