Startsida

  Om gården

  Uthyrning

  Försäljning

  Fåren

  Korna

  Övriga djur

  Växtodling

  Kontakta oss

 

Kor

De kor som finns på gården är dikor, dvs kornas kalvar får gå tillsammans med dessa och dia. Ungefär 10 kor finns på gården. För det mesta kalvar dikor på våren, men våra kor får sina kalvar i november och december.

I januari lånar vi en tjur som får gå med korna och då blir dessa förhoppningsvis dräktiga och kalvar under sena hösten.

När kalvarna är ungefär ett halvår så säljs dessa till någon som fortsätter att föda upp dem. Under sommaren går korna på bete i hagar ovanför gården.